جزئیات اخبار و اطلاعات

دیداراعضای شورای اسلامی شهر  و شهردار محترم خوی با جناب آقای علی شاهی مشاور فدراسیون دو و مسئول پیام آوران عاشورایی وقرارگاه جهادی شهیدین سپهبدان حاج قاسم سلیمانی وصیاد شیرازی شمال غرب

دیداراعضای شورای اسلامی شهر و شهردار محترم خوی با جناب آقای علی شاهی مشاور فدراسیون دو و مسئول پیام آوران عاشورایی وقرارگاه جهادی شهیدین سپهبدان حاج قاسم سلیمانی وصیاد شیرازی شمال غرب

در این دیدار در مورد مشکلات حوزه ورزشی خوی و راهکارهای رفع مشکلات گفتگو کردند .
 

Print
55
DNN