جزئیات اخبار و اطلاعات

دیدار و گفتگوی اصغری رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی با مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 51

دیدار و گفتگوی اصغری رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی با مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی

مطلب قبلی مطلب قبلی بازدید مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی مسیر و محوطه مساکن مهر و بررسی احداث و بهسازی مساکن مذکور
مطلب بعدی 24 آبان روز کتاب ، کتابخوانی و کتابدار گرامی باد 24 آبان روز کتاب ، کتابخوانی و کتابدار گرامی باد

دیدار و گفتگوی اصغری رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوی با مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی در راستای افزایش تعاملات و همکاری های فی مابین

اشتراک

Print
DNN