جزئیات اخبار و اطلاعات

دیدار و گفتگوی اعضای انجمن حمایت از محیط زیست و‌ حامی حیوانات با سرپرست شهرداری خوی

دیدار و گفتگوی اعضای انجمن حمایت از محیط زیست و‌ حامی حیوانات با سرپرست شهرداری خوی

دیدار و گفتگوی اعضای انجمن حمایت از محیط زیست و‌ حامی حیوانات با سرپرست شهرداری خوی در خصوص مساعدت و مشارکت تا در روند آماده سازی زمینه لازم در راستای انسجام گروه های مختلف محیط زیستی و حامی حیوانات ، تجمیع مساعدتها و مشارکتها، بررسی موضوع مرکز نگهداری حیوانات ناقل بیماری شهرداری و تعاملات بیشتر این انجمن با معاونت خدمات شهرداری در موضوعات مذکور

Print
58
DNN