جزئیات اخبار و اطلاعات

دیدار و گفتگوی اعضای شورای اسلامی شهر ایواوغلی با مهندس نصراله پور شهردار خوی

دیدار و گفتگوی اعضای شورای اسلامی شهر ایواوغلی با مهندس نصراله پور شهردار خوی

Print
155
DNN