جزئیات اخبار و اطلاعات

دیدار و گفتگوی با اعضای هییت مدیره انجمن نابینایان

دیدار و گفتگوی با اعضای هییت مدیره انجمن نابینایان

دیدار و گفتگوی اعضای هییت مدیره انجمن نابینایان با مهندس نصراله پور سرپرست شهرداری خوی

بررسی مسایل مختلف حوزه نابینایان و همکاریهای بیشتر مدیریت شهری با این انجمن

Print
204
DNN