جزئیات اخبار و اطلاعات

دیدار و گفتگوی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر خوی با مهندس نصراله پور شهردار خوی

دیدار و گفتگوی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر خوی با مهندس نصراله پور شهردار خوی

دیدار و گفتگو ، تبریک به مناسبت معارفه رسمی شهرداری خوی ، بحث و گفتگو در خصوص مسایل محتلف شهری و شهرداری

Print
48
DNN