جزئیات اخبار و اطلاعات

دیدار و گفتگوی شهردار خوی و سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه

دیدار و گفتگوی شهردار خوی و سرکنسول ایران در ارزروم ترکیه

پیرامون مباحث مختلف فرهنگی ‌و‌ تبادلات مختلف در راستای ارتقای شاخص های گردشگری و خدمات شهری

Print
15
DNN