جزئیات اخبار و اطلاعات

ساخت و مونتاژ اسکلت فلزی سوله ترمینال شهید درستی توسط اکیپ های فنی و عمرانی شهرداری خوی

ساخت و مونتاژ اسکلت فلزی سوله ترمینال شهید درستی توسط اکیپ های فنی و عمرانی شهرداری خوی

Print
175
DNN