جزئیات اخبار و اطلاعات

قرائت پیام مهندس حسن نصراله پور شهردار خوی در همایش استاد بدیع الزمان فروزان فر- بشرویه - خراسان جنوبی

قرائت پیام مهندس حسن نصراله پور شهردار خوی در همایش استاد بدیع الزمان فروزان فر- بشرویه - خراسان جنوبی

سمه تعالی 
از آغاز تاریخ تا به امروز دو چیزمانده اند، دو خلقت، یکی خلقت خداوندی ،  دیگری خلقت انسانی، انسان و شهر، از روزگار دیرین تا به امروز این دو خلقت، پیوند دهنده تمام هستی بودند برای انسانها؛
در کوی تو عاشقان پر آيند و روند / خون جگر از ديده گشايند و روند / من بر در تو، مقيم مادام چو خاک / ورنه دگران، چو باد آيند و روند 
این همان جادوانگی است که از این آیند و روند به جای می ماند، نامش تاریخ است و شهر نامش انسان است وشکوه، از شهر تاریخ و عرفان و ادب، از میراث جاده ابریشم و جاودانگی بشریت شهر خوی سلام بر دیار عشق و بشرویه، 
حضرت شمس فرموده اند؛ "آن شکوفه‌ای که قصد پیدا شدن دارد نَهِلَد که پیدا شود. " و چه معنای عمیقی است وجود بزرگان ژرف اندیش در جای جای ایران عظیم و ایران مقدس، 
امروز و در این محفل بزرگمرد ادب و اندیشه ایران زمین، استاد بدیع الزمان فروزانفر، سلام مردم شهر خوی دارالقرار شمس تبریزی و بزرگانی چون حضرت آیت اله العظمی خویی عالم و مرجع بزرگ عالم تشیع و استاد کمنظیر دکتر عباس زریاب خویی را پذیرا باشید به نام نامی عشق و به قول مولانا حضرت شمس که می گوید:  "نورها جمله یار یکدیگرند"، آن" بدیع زمان و قاصد قصیده بهار" که در روزگاری سخت به درستی و به مبارکی "فروزان" شد و درخشید در اندیشه مولانا و دیوان شمس، نوری شد برای نورانی تر شدن نور شمس و مولانا و امروز حقی دارد بر مردم خوی و بر مردم ایران، استاد بدیع الزمان فروزانفر یا به قول دیگر استاد عبدالجلیل که میراث دار نیاکانی است از علمای ادب و دین، چشمه جوشانی از فرهنگ این سرزمین را به دیده ها و قلبها و قلمها جاری ساخت و آنچه در طاقچه های تاریخ جا مانده بود به زیور طبع آراست و جان خود و روح خود را به آنها سپرد و در پشت نیمکتهای مکتبخانه های نوین فرزندانی را پرورش داد که هر کدام بر قله قلم ایران، معاصر تکیه داده اند و چه نامهایی که ایران قدیم را زنده ساختند. و باز هم به قول مراد مولانا؛ "نشان مرد خدا آن است که او را ببینی از خدا یاد آید." و این به تمامی مصداق استاد فروزانفر است که در عین غوطه در اقیانوس پاک دین، شعر و ادب و فلسفه را به اوجها نزدیک ساخت و از بزرگانی چون ادیب نیشابوری آموخت و بزرگانی چون استاد شفیعی کدکنی، زرین کوب،مصفا، خانلری، محجوب، یوسفی، مهدوی، بحرالعلومی، حق شناس، شهیدی و بسیاری دیگر را در مسیر اندیشه جاری ساخت. 
آنگونه که گفته بود؛"تا او را تمام نباشی، تو را نباشد. " درست اگر بیاندیشیم استاد فروزانفر حضرت دوست را آنگونه توانست دریافت و خداوند گوهر قلم ماندگار را به او بخشید تا امروز دوستداران و بزرگان در یان آئین معنوی و ماندگار نامش را به نیکی ببرند و یادش را استوار دارند، 
شهر خوی شهری از اعماق تاریخ و میزبان و خانه هزاران صاحبان اندیشه و رفتگان طریقت عرفان و سرسپردگان به میراث حقیقت و حقیقی آدمی، دوست دارد پیوندهای شهرها را چنان که ابتدای این مقال عرض داشتیم دو خلقت جاودانه است خلقت الهی که انسان است و خلقت انسان شهر، و ما باور داریم که انسانهای هستند که همواره این دو خلقت را در گوشه گوشه این جهان عظیم به هم پیوند می دهند و مفتخریم در این میهمانی با شکوه، نام استاد بدیع الزمان فروزانفر را به دلیل جانمایه ای که بر طبع دیوان شمس و آثار حضرت مولانا افزود، در شهر خوی نیز آراسته کنیم و چشم انتظار مردم نجیب شهر بشرویه و بزرگان این شهر در بزرگترین جمع عاشقان شمس و مولانا،همایش بین الملی شمس و مولانا در خوی باشیم. 
از حضور در این منزلگاه افتخار، مفتخریم و از دعوت شما مسرور و امیدواریم چشمه های جوشان برگرفته از تلاش بزرگان این کشور همچنان گوهر خیز و گوهر افشان باشد. 
پیام مردم نجیب خوی، مدیریت شهری و شهردار محترم شهر خوی به شهروندان شهر بشرویه سلام است و دوستی. 
سپاسگزارم از میزبانیتان / دل من خزينه‌ی کسی نيست. خزينه‌ی حق است.

Print
34

فایل ها برای دانلود

DNN