NewsDetails

معاون فنی و شهرسازی شهرداری خوی معرفی شد
روابط عمومی شهرداری خوی 48

معاون فنی و شهرسازی شهرداری خوی معرفی شد

مهندس عبداله واعظ طی حکمی از سوی مهندس نصرالله پور بعنوان معاون فنی و شهرسازی شهرداری خوی معرفی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی مهندس عبداله واعظ صبح امروز با حکمی از سوی مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی بعنوان معاون فنی و شهرسازی معرفی شد

گفتنی است پیش از این مهندس سید سجادی از کارکنان با تجربه شهرداری معاونت فنی و شهرسازی را برعهده داشت که به افتخار بازنشستگی نایل شده و مهندس واعظ با حضور رییس شورای اسلامی شهر خوی و مدیران شهرداری معارفه شد و پیش از این سمت ریاست سیستم شهرسازی شهرداری را عهده دار بود. 
 

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان