جزئیات اخبار و اطلاعات

معرفی صنایع دستی شهر خوی استان آذربایجان غربی  در برنامه همسفر  شبکه مستند سیما

معرفی صنایع دستی شهر خوی استان آذربایجان غربی در برنامه همسفر شبکه مستند سیما

قسمت سوم

در برنامه همسفر 
شبکه مستند سیما.

 ساعت ۱۷:۰۰ عصر
تکرار روز بعد ۰۴:۳۰ صبح
و ۱۲:۰۰ ظهر 
تهیه کننده_کارگردان و اجرا
@mohammadmoghanni_bashi
تصویر و تدوین
@mrhashems
@amirnoori76
@mehrdad_r.c2731
نریتور:
@fatemeh.tahery73

#همسفر #برنامههمسفر #ایرانشناسی #شبکهمستندسیما #ایرانگردیجهانگردی #ایرانگرد #ایران #خوی#آذربایجانغربی  #گردشگري #گردشگر #گردش #گردشگریایران #شمال #جنگل #تماشا #زیبایی #عکاسی_هنری #تدوینگر #هنر
#تفریح #افرود_ایران #زندگی #دریا #شمال#توریسم #تور

Print
22

فایل ها برای دانلود

DNN