جزئیات اخبار و اطلاعات

مهندس حسن نصرالله پور بر اساس رای گیری شورای اسلامی شهر خوی بعنوان شهردار خوی انتخاب شد
روابط عمومی شهرداری خوی 80

مهندس حسن نصرالله پور بر اساس رای گیری شورای اسلامی شهر خوی بعنوان شهردار خوی انتخاب شد

مطلب قبلی مطلب قبلی مهندس نصراله پور سرپرست شهرداری خوی در دهمین جشنواره صنعت چاپ استان آذربایجان غربی :
مطلب بعدی برگزاری کلاسهای ریاضی برای کودکان و دانش آموزان و برگزاری کلاس آموزش قرآن برای بانوان در خانه محله شهرداری خوی برگزاری کلاسهای ریاضی برای کودکان و دانش آموزان و برگزاری کلاس آموزش قرآن برای بانوان در خانه محله شهرداری خوی

اشتراک

Print
DNN