NewsDetails

نصب دستگاه های جدید ورزشی در پارک شیخ نوایی
روابط عمومی شهرداری خوی 32

نصب دستگاه های جدید ورزشی در پارک شیخ نوایی

و تعمیر ست های شکسته در این پارک از سوی زیباسازی معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان