جزئیات اخبار و اطلاعات

نصراله پور شهردار خوی:

نصراله پور شهردار خوی:

سری سوم طرح «شهر پاک» از سوی شهرداری خوی در دست اجرا

سری سوم طرح «شهر پاک» از سوی شهرداری خوی در دست اجرا

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی سری سوم طرح نگهداشت شهری با حضور اکیپهای نواحی پنجگانه شهرداری از سوی معاونت خدمات شهری طی روزهای سه شنبه (امروز) و فردا چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه اجرا می شود 

براساس این گزارش، طرح نگهداشت شهری در راستای پاکسازی معابر شهر در دو دوره اجرا شده و در راستای آماده سازی فضای شهر برای ماه مهر  دوره سوم آن میز طی روزهای جاری در دست اجرا خواهد بود

همچنین طرح ویژه نظافت شهری نیز همزمان با پایان فصل تابستان و روزهای آغازین فصل پاییز و آغاز مدارس در دستور کار قرار دارد که با حضور اکیپ‌های مختلف مجموعه بزرگ شهرداری خوی اجرا خواهد شد 


به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی سری سوم طرح نگهداشت شهری با حضور اکیپهای نواحی پنجگانه شهرداری از سوی معاونت خدمات شهری طی روزهای سه شنبه (امروز) و فردا چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه اجرا می شود

Print
22
DNN