جزئیات اخبار و اطلاعات

نگاهی به عملکرد واحد‌های مختلف شهرداری خوی

نگاهی به عملکرد واحد‌های مختلف شهرداری خوی

سازمان آتش نشانی و امداد و نجات شهرداری خوی

🔶تشریح  روند آموزشهای مردمی،دانش آموزی ،ادارات، کارکنان آتش نشانی شمال استان و ... 
🔶تشریح روند صدور مجوزهای ایمنی ساختمان
🔶تشریح آموزش های ارتقای توانمندی‌های کارکنان و نیروهای عملیاتی سازمان
🔶تشریح راه اندازی اکیپهای عملیاتی ویژه‌ مواد شیمایی
🔶تشریح آماری حوادث و رویدادهای امدادو نجات

Print
62
DNN