جزئیات اخبار و اطلاعات

نگاهی به پروژه های عمرانی شهرداری خوی؛

نگاهی به پروژه های عمرانی شهرداری خوی؛

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی پروژه های عمرانی شهرداری خوی در حوزه های عمرانی و بهسازی معابر از سوی معاونت امور زیر بنایی و ترافیک در دست اجراست

  براساس این گزارش پروژه های آسفالت ریزی در کوچه توکل ، کوچه کلب خانی ، زیرسازی و آماده سازی در کوچه ایمانی ۵ ،کمربندی شهید سلیمانی ، کوی خندانی ، اصلاح کانیو کوچه بهار ، جدول گذاری در کوچه کاظمی ، کوچه کلب خانی و کوچه سید نظری در حال اجراست.

همچنین پروژه های سنگ فرش نیز هم اکنون در خیابان سینا وباغ داغ باغی( دلگشا ) در دست اجرا می باشد

Print
45

فایل ها برای دانلود

DNN