جزئیات اخبار و اطلاعات

پخش برنامه صبحگاهی  "سحریز خیر"

پخش برنامه صبحگاهی "سحریز خیر"

با حضور رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار خوی از شبکه استانی آذربایجان غربی

Print
33
DNN