NewsDetails

پیشنهاد توسعه عمودی شهر و متقارن کردن خط آسمان خوی در دستور کار مدیریت شهری
روابط عمومی شهرداری خوی 46

پیشنهاد توسعه عمودی شهر و متقارن کردن خط آسمان خوی در دستور کار مدیریت شهری

رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر خوی:  

پیشنهاد توسعه عمودی شهر و متقارن کردن خط آسمان خوی در دستور کار مدیریت شهری

مهندس محمد صادق نژاد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی اظهار داشت: جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر خوی در راستای بررسی موضوع ساخت و ساز شهری و طرح تفصیلی جدید خوی تشکیل شد 


وی افزود: ساخت و ساز شهری در خوی بویژه در بحث طبقات و خط آسمان خیلی مورد توجه قرار نگرفته و امروز شاهد عدم وجود هارمونی شهری هستیم 

وی افزود:  یکی از مهمترین ویژگیهای ساخت و ساز شهری رعایت خط آسمان است که بیانگر وجود اندیشه مدرن شهرسازی است  همچنین زیبایی‌های بصری حاصل از آن منظر ویژه ای به معابر و اماکن می بخشد

نایب رییس شورای اسلامی شهر خوی افزود:  افزایش طبقات و تعریف کاربری‌های عمومی جدید  از موضوعاتی است که در شورای اسلامی شهر مورد توجه بوده و بر همین اساس طرح تفصیلی جدید خوی پیشنهادومورد بررسی بیشتری قرار میگیرد 

وی تاکید کرد: امروز بخش عمده ای از تولید کنندگان انبوه ساختمانی خوی به دلایل مختلف سرمایه ساخت و ساز خود را به شهرهای مختلف برده و در شهرهایی چون ارومیه،تبریز و تهران و کرج و .. در حوزه ساختمان سرمایه گذاری می کنند

وی افزود: از مهمترین دلایل این اتفاق نامبارک، عدم امکان توسعه عمودی شهر و افزایش طبقات است که موجب بخشی از رکود بازار ساختمان و ساخت و ساز در خوی بوده و مدیریت شهری با دقت نظر شورای اسلامی شهر می بایست در این حوزه گامهای جدی بردارد

مهندس صادق نژاد گفت: با بررسی بیشتر و تخصصی تر طرح تفصیلی جدید و ایجاد تغییرات جدید در آن بر اساس اختیارات، ضوابط و نیازهای امروز شهری  همراه با تعریف کاربریهای عمومی جدید در مناطق مختلف شهر ، میتوانیم بخشی از سرمایه های بخش خصوصی حوزه ساخت و ساز و ساختمان را به خوی بازگردانیم.

وی گفت: پس از بررسی های صورت گرفته در کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر پیشنهاد توسعه عمودی شهر و متقارن سازی خط آسمان خوی از سوی مدیریت شهری به مشاور جهت طرح و تصویب در کمیسیون ماده پنج صورت گرفته است
 

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان