جزئیات اخبار و اطلاعات

کابل کشی و تامین روشنائی دوربرگردان کمربندی شهید حجازی فر ( نقطه حادثه خیز) با همکاری مدیریت توزیع برق خوی
روابط عمومی شهرداری خوی 11

کابل کشی و تامین روشنائی دوربرگردان کمربندی شهید حجازی فر ( نقطه حادثه خیز) با همکاری مدیریت توزیع برق خوی

مطلب قبلی مطلب قبلی رزمایش اقتدار بسیجیان
مطلب بعدی جمع آوری پسماندخشک ازمنازل در نقاط مختلف شهر و اهدای برخی از اقلام بهداشتی و شوینده برای خانواده ها از سوی عوامل معاونت خدمات شهری شهرداری خوی جمع آوری پسماندخشک ازمنازل در نقاط مختلف شهر و اهدای برخی از اقلام بهداشتی و شوینده برای خانواده ها از سوی عوامل معاونت خدمات شهری شهرداری خوی

اشتراک

Print
DNN