جزئیات اخبار و اطلاعات

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

🔸️با حضور کارشناسان اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و معاونت بهداشت و درمان شهرستان خوی

Print
14
DNN