NewsDetails

کاشت 52هزار اصله درخت ،درختچه و گل در فضاهای سبز شهری
روابط عمومی شهرداری خوی 31

کاشت 52هزار اصله درخت ،درختچه و گل در فضاهای سبز شهری

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی، هر سال کاشت فضاهای سبز شهری از ابتدای سال و آغاز فصل کاری در دستور کار شهرداری قرار میگیرد.

رییس اداره فضای سبز معاونت خدمات شهری شهرداری خوی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی اظهار داشت:  تعداد  52هزاراصله درخت ،درختچه و گل در فضاهای سبز شهری در طول شش ماه اول سال جاری صورت گرفته است.


مهندس شفحایی اضافه کرد: در شش ماهه گذشته 650کمپرسی خاکبرداری زراعی نیز از سطح فضای سبز شهری صورت گرفته است 

وی میزان کاشت گل فصلی در طول شش ماه سال جاری را 5میلیون و 500هزار بوته عنوان نمود و تصریح کرد : در طول این مدت همچنین 3500متر لوله کشی در فضاهای سبز صورت گرفته است 

شفحائی گفت: کاشت چمن نیز در 6ماهه سال جاری 6هزار متر مربع بوده است 

وی همچنین افزود: با توجه به افزایش دمای امسال در طول فصل تابستان بویژه، تلاش کردیم با مدیریت مناسب آبیاری، بخش عمده ای از اقدامات این حوزه در ساعات خنک شبانه روز و بویژه در شب صورت گیرد و در حال حاضر نیز بخشی از فضاهای سبزی که به دلیل گرامی زیاد تابستان جاری نیاز به ترمیم دارند در دستور کار قرار داشته و ترمیم می شوند.

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان