جزئیات اخبار و اطلاعات

کلاس های آموزشی مجازی و حضوری خانه محله شهرداری خوی

کلاس های آموزشی مجازی و حضوری خانه محله شهرداری خوی

مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی

شنبه :نمد دوزی ۸:۳۰
شنبه: کامپیوتر ۹:۰۰
شنبه:قرآن ۱۱:۰۰
...............................
یکشنبه :نمد دوزی ۸:۳۰
یکشنبه :مشاوره خانواده ۱۰:۰۰
یکشنبه:آموزش تابلو دکوراتیو ۱۱:۰۰
...............................
دوشنبه:نمد دوزی ۸:۳۰
دوشنبه:نقاشی ۱۱:۰۰
دوشنبه :اموزش زبان انگلیسی ۱۲:۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
سه شنبه :نمد دوزی ۸:۳۰
سه شنبه:مشاوره طرح کرامت ۱۱:۰۰
سه شنبه:احکام ۱۱:۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
چهارشنبه:نمد دوزی ۸:۳۰
چهارشنبه :قلم زنی روی فلز ۱۰:۰۰
چهارشنبه:نمایش عروسکی ۱۲:۰۰
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
پنجشنبه:نمد دوزی ۸:۳۰
پنجشنبه:زبان ابتدایی۱۰:۰۰
پنجشنبه:زبان هفتم و هشتم ۹:۰۰
پنجشنبه:ریاضی پنجم و ششم 

خانه محله شهرداری

Print
108
DNN