NewsDetails

کیوسک جدید اطلاع رسانی سیستم شهرسازی
روابط عمومی شهرداری خوی 29

کیوسک جدید اطلاع رسانی سیستم شهرسازی

بازدید و بررسی کیوسک جدید اطلاع رسانی سیستم شهرسازی از سوی مهندس نصرالله پور سرپرست شهرداری خوی

گفتنی است کیوسک اطلاع رسانی شهرسازی خوی یکی از امکانات جدیدی حوزه شهرسازی و اطلاع رسانی است که با استفاده از این سیستم، شهروندان گرامی خواهند توانست بخش عمده ای از نیازهای خود در بخش شهرسازی را دریافت کرده و از روند مراحل طی شده درخواست و پرونده های خود اطلاع یابند. همچنین این کیوسک ها در مراکز مختلف نصب خواهند شد 

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان