جزئیات اخبار و اطلاعات

گامی مثبت و افتخاری دیگر برای مجموعه بزرگ شهرداری و شهر دارالصفای خوی

گامی مثبت و افتخاری دیگر برای مجموعه بزرگ شهرداری و شهر دارالصفای خوی

🚨🚨روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

♦️گامی مثبت و افتخاری دیگر برای مجموعه بزرگ شهرداری و شهر دارالصفای خوی

 🚨 انتخاب سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری خوی به عنوان مهد آموزش آتش نشانان شمال استان آذربایجان غربی

♦️ برگزاری آزمون انتخابی آتش نشانان شمال استان در خوی جهت اعزام نفرات برتر در قالب تیم آتش نشانان استان آذربایجان غربی به سیزدهمین المپیاد ورزشی آتش نشانان کشور در شهر تبریز با حضور نمایندگان محترم استانداری

Print
93
DNN