NewsDetails

گام به گام به سوی شهرداری و شهر الکترونیک
روابط عمومی شهرداری خوی 33

گام به گام به سوی شهرداری و شهر الکترونیک

سرپرست شهرداری خوی :  راه اندازی کیوسکهای خدمات الکترونیکی در راستای میز خدمت الکترونیکی در دستور کار شهرداری خوی 

سرپرست شهرداری خوی :
گام به گام به سوی شهرداری و شهر الکترونیک 
 راه اندازی کیوسکهای خدمات الکترونیکی در راستای میز خدمت الکترونیکی در دستور کار شهرداری خوی 

سرپرست شهرداری خوی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تست فنی اولین کیوسک اطلاع رسانی سیستم شهرسازی خوی انجام شد 

وی گفت: از جدیدترین اقدامات شهرداری در حوزه شهرسازی، راه اندازی میزخدمت الکترونیک در قالب کیوسک‌های اطلاع رسانی می باشد که اولین کیوسک طی روزهای اخیر تست فنی شده و بزودی در ساختمان شورای شهر خوی، شهرداری مرکزی، شهرداری منطقه یک راه اندازی می شوند. 

مهندس نصراله پور گفت: شهروندان گرامی می توانند با استفاده از این ساختار جدید، با استفاده از کد نوسازی املاک یا شماره درخواست خود از تمامی مراحل طی شده پرونده های خود اطلاع یافته و نیازهای اطلاعاتی املاک از جمله تصدیق گواهی صادره، احکام ماده صد صادره، فیش های نوسازی و صنفی و نقشه های تراکم و نوع کاربری املاک و در گام‌های بعدی اعلام ضابطه ساخت و تراکم  شهرسازی شهرداری از این طریق  قابل دریافت خواهد بود.  

وی افزود: دسترسی به تارنمای شهرداری با پوشش همگون خدمات الکترونیکی میز خدمت نیز از مباحث دیگری است که شهروندان گرامی خواهند توانست از طریق سایت شهرداری همان خدمات میزالکترونیکی پیش بینی شده در ساختار کیوسکهای اطلاع رسانی را دریافت نمایند.

سرپرست شهرداری خوی همچنین گفت: تصاویر سه بعدی شهر تحت عنوان شهرنما نیز در این سیستم طراحی شده و ضمن بررسی و بازید آنلاین تمامی معابر و اماکن شهر فراهم می شود که زمینه ای برای گردشگری مجازی نیز فراهم می‌گردد.

اشتراک

Print

انتخابگر پوسته

دی ان ان