جزئیات اخبار و اطلاعات

  1. 14180متر طول جدول گذاری طی 8 ماه

    14180متر طول جدول گذاری طی 8 ماه

    به گزارش مدیریت ارتباطات و شهرداری خوی عملیاتها ی مختلف جدول گذاری طی 8 ماه گذشته در سطح شهر از سوی اکیپ های عمرانی معاونت امور زیر بنایی و ترافیک اجرا شده است

RSS
اولین7891012141516انتها
DNN