جزئیات اخبار و اطلاعات

پویش مردمی بذرپاشی در راستای احیای  جنگلها و افزایش فضاهای سبز شهری و طبیعت

پویش مردمی بذرپاشی در راستای احیای جنگلها و افزایش فضاهای سبز شهری و طبیعت

پویش مردمی بذرپاشی در راستای احیای جنگلها و افزایش فضاهای سبز شهری و طبیعت با مشارکت شهرداری خوی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری همزمان با سراسر کشور و با حضور شهردار خوی ، اعضای شورای شهر خوی، فرماندار خوی، کادر سپاه خوی، مدیرکل منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، کارکنان و مجموعه خدمات شهری و فضای سبز شهرداری و مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری، سازمانهای مردم نهاد حوزه محیط زیست ، اداره محیط زیست و .. برگزار شد

Print
187
DNN