پل تاریخی خاتون - پرتال جامع شهرداری خوی

پل تاریخی خاتون

Tourist places of the city

Khoy comprehensive tourism system

پل تاریخی خاتون

پل تاریخی خاتون خوی یکی از یادگارهای ارزشمند دوران سلجوقیان است از مشخصات بارز این پل آن است  که قسمت تحتانی آن شامل پایه ها و سیل شکن هایی است که با سنگ های نسبتا بزرگ و منظم (با ملات ماسه و سنگ) ساخته شده است. مصالح به کار رفته قسمت فوقانی پل نیز آجر است.

این پل بین دو طرف رودخانه و برو روی پایه های سنگی ، هفت دهانه منظم به صورت طاق های تزئینی تعبیه شده که با ساختمان اصلی بنا هماهنگی جالب توجهی دارد.

پل خاتون هفت دهانه بزرگ و هفت دهانه کوچک در بالای پایه ها و شش پایه سنگی دارد. ارتفاع پایه های سنگی از کف پل ، دو متری است. فاصله بین پایه های سنگی را با طاق های جناغی متناسب و مستحکمی برپاداشته اند. پایه های پل در هر دو جهت مخالف و موافق آب رودخانه ، آب شکن های مثلثی به اندازه دو متر دارند. پل خاتون هفت چشمه طاق بزرگ و هفت چشمه طاق کوچک در بالای پایه ها دارد. تمامی این چشمه طاق ها به وسیله طاق های جناغی و با آجر و ملات ، گچ و قسمت های وسط طاق نیز با سنگ و ملات گچ پوشش داده شده است. بعد از اتمام کار طاق زنی ، دیوارهای طرفین پل خاتون را با آجر تا ارتفاع موردنظر بالا برده و میان این دیواره ها را با ملات و مصالح آجر و سنگ پر کرده اند. سطح گذر پل به علت بزرگتر بودن طاق میانی پل از سایر طاق ها و به علت متقارن بودن طاق های بزرگ دارای شیب ملایم به دو طرف شمال و جنوب است. مصالح اصلی بنا سنگ های تراشیده سفید رنگ نامنظم است و سنگ های تراشیده منظم ، قلوه سنگ ، سنگ لاشه و آجرهایی به ابعاد 25*25*5 و ملات آهک و گچ ساروج است. در گذشته کاروان هایی که از عثمانی می آمدند از این پل عبور می کردند و تا چند سال پیش نیز گذرکاه مردم بوده ولی در سال های اخیر در راستای آن پلی جدید ساخته شده و راه ارتباطی مردم از روی پل جدید است . در بعضی منابع تاریخی آمده است که این پل به دستور احمد خان دنبلی و در کنار دامنه غضنفر ساخته شده که هنوز پا بر جاست و بعلت ارزش باستانی بودنش توسط میراث فرهنگی استان حفاظت می شود .

در قرون گذشته و در  لشکر کشی سلطان یعقوب آق قویونلو در سال 883 هجری قمری برای جنگ با برادرش سلطان خلیل این پل مورد استفاده قرار گرفته و چنین به نظر می رسد پلی که در این محل بوده و شاید طی سالیان بعد و در اثر سوانح طبیعی و انسانی تخریب شده احمد خان آن را تعمیر یا پل جدیدی در محل پل قدیمی ساخته و نام قدیمی که شهرت داشت بر روی آن مانده است .

 

 

سایر اماکن گردشگری خوی :

اخبار و رویدادهای خوی :