X
آگهی عمومی یک مرحله ای ( نوبت اول )

آگهی عمومی یک مرحله ای ( نوبت اول )

شهرداری خوی در نظر دارد آگهی عمومی با موضوع های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری آگهی از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در آگهی محقق سازند.

تاریخ انتشار آگهی در سامانه: ساعت 8 روز یکشنبه مورخه 22/02/1398

مهلت زمانی دریافت اسناد آگهی از سایت:ساعت 45/14 روز دوشنبه مورخه 06/03/1398

زمان بازگشایی پاکت ها:روز یکشنبه مورخه 19/03/1398

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد آگهی و ارائه پاکت های الف و ب و ج به آدرس:استان آذربایجان غربی شهر خوی بلوار شیخ نوایی ساختمان شهرداری مراجعه نمائید. تلفن6- 36336661-044

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :41934-021

           شهردار خوی _اکبرزاده

 

مطلب قبلی جنگ نمی‌شود/ کسی به ترامپ زنگ نمی‌زند
مطلب بعدی معبد هندوهای بندرعباس با یک میلیارد ریال مرمت می شود
Print
55

فایل ها برای دانلود

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

Please solve captcha
x
دی ان ان