X
طراحی و انتشار بیش از 5هزار نسخه نقشه راهنمای گردشگری و بروشور معرفی خوی - توزیع بین مسافرین و گردشگران

طراحی و انتشار بیش از 5هزار نسخه نقشه راهنمای گردشگری و بروشور معرفی خوی - توزیع بین مسافرین و گردشگران

مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی

مطلب قبلی شهردار خوی: برپایی ایستگاه های راهنمای مسافر در ورودی های شهر
مطلب بعدی ✴️اکبرزاده شهردار خوی : تشریح پروژه های مطالعاتی شهرداری خوی در سال 98
Print
323

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

Please solve captcha
x
دی ان ان