Empty
Click + to add content
#آماده باش

#آماده باش

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی

در پی وقوع زلزله مهندس نصراله پور شهردار خوی با حضور در ایستگاه آتش نشانی شهید قانع و معاونت خدمات شهری به تمامی نیروهای عملیاتی و خدماتی مجموعه شهرداری خوی دستور آماده باش دادند

DNN