Empty
Click + to add content
آماده سازی فضای مناسب برای برگزاری مراسم پنجشنبه آخر سال

آماده سازی فضای مناسب برای برگزاری مراسم پنجشنبه آخر سال

بر اساس این گزارش پنجشنبه آخر هر سال مراسم ویژه ای در آرامستانهای شهر خوی برگزار می شود و خانواده ها درکنار اقدامات مختلف استقبال از نوروز و بهار و آماده سازی منازل برای تحویل سال جدید در آرمستانهای قدیمی و اصلی خوی حضور یافته و به زیارت قبور می پردازند و شهرداری خوی نیز در برای حضور شهروندان در این رسم قدیمی اقدامات متنوعی را پیش بنی کرده است

 

تنظیف و پاکسازی آرامستانها، آماده سازی پارکینک و نصب بنرهای ویژه راهنمای مسیر و محل پارک، تنظیف معابر و بازگشایی مسرهای منتهی به آرامستانها، سرویس دهی اتوبوسهای داخل شهری برای ایاب و ذهاب شهروندان از میادین اصلی شهر به آرامستان، تزئین و قراردادن گلدانهای گل بر سر مزار مطهر شهدای خوی از اقداماتی است که از سوی واحدها و سازمانهای مختلف شهرداری برای پنجشنبه آخر سال صورت می گیرد

DNN