Empty
Click + to add content
بازدید چهره های ورزشی برجسته خویی  از کمپ اسکان اضطراری پایانه شهید درستی

بازدید چهره های ورزشی برجسته خویی از کمپ اسکان اضطراری پایانه شهید درستی

مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی عصر دیروز چهره های ورزشی برجسته خویی کشور آقایان فتح اله زاده مدیرعامل تیم فوتبال استقلال تهران و پیمان یوسفی مجری و گزارشگر ورزشی تلویزیون ملی با حضور در کمپ اسکان اضطراری پایانه شهید درستی از کمپ دایر شده در محوطه و مجموعه پایانه شهید درستی بازدید کردند

DNN