Empty
Click + to add content
تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر از شهردار خوی به مناسبت روز شهردار

تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر از شهردار خوی به مناسبت روز شهردار

مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر وشهرداری خوی

تقدیر اعضای شورای اسلامی شهر از شهردار خوی به مناسبت روز شهردار

 

🔹️به مناسبت سالروز شهادت سردار سرلشگر شهید مهدی باکری و روز شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر با اهدای لوح و گل از شهردار خوی در جلسه شورای شهر تقدیر کردند .

 

 

 

DNN