Empty
Click + to add content
توزیع بسته های فرهنگی

توزیع بسته های فرهنگی

توسط مديريت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

🔷️توزیع بسته های فرهنگی( شامل ۳۰۰۰ جلدکتاب شعر ، داستان ، رنگ آمیزی ، آموزش های شهروندی و پازل )ویژه کودکان و نوجوانان در کمپ های اسکان اضطراری شهرستان خوی روز دوم توسط مديريت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی 
 

DNN