Empty
Click + to add content
جلسه مدیریت بحران شهرداری خوی/هم اکنون

جلسه مدیریت بحران شهرداری خوی/هم اکنون

مهندس نصراله پور شهردار خوی ضمن تقدیر از اقدامات مجموعه شهرداری: 🔷تاکید شهردار خوی بر تقویت و فعال سازی بیشتر اتاق مدیریت بحران شهرداری و سالن جلسات شهید برگزینی به‌عنوان محل تشکیل جلسات ستاد بحران شهرداری

مهندس نصراله پور شهردار خوی ضمن تقدیر از اقدامات مجموعه شهرداری: 

🔷تاکید شهردار خوی بر تقویت و فعال سازی بیشتر اتاق مدیریت بحران شهرداری و سالن جلسات شهید برگزینی به‌عنوان محل تشکیل جلسات ستاد بحران شهرداری

🔷 پویایی بیشتر مجموعه شهرداری علاوه‌بر کارهای روزمره در بحث ستاد مدیریت بحران 

🔷شهرداری در بحث مدیریت بحران شهری با دستور استاندار آذربایجان‌غربی ورود جدی کرده است

🔷 شناسایی اماکن جدید اقامت ( اسکان) موقت برای زلزله‌زده گان و شهروندان با امکانات مناسب و خدماتی

🔷سالن آفتاب ( بازار روز قبلی) ، پارک بانوان ( مجموعه‌ فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری و اماکن جدید برای اسکان موقت پیش بینی شده است و اماکن جدید بزودی اطلاع رسانی می شود

🔷ایجاد کمپهای جدید بر اساس ناحیه ای و منطقه ای در دستور شهرداری کار قرار دارد 

🔷تامین خدمات اولیه، تنظیف و پاکسازی کمپها ، توزیع کیسه های پسماند، به شدت مورد توجه قرار گیرد

🔷 اکیپ‌های آتش نشانی بازدیدهای مستمر روزانه از کمپها داشته ،ضمن اموزش شهروندان اقدامات پیش‌گیرانه را مد نظر قرار دهند

🔷 تامین اقلام بهداشتی سرویس های بهداشتی ، تامین حراست کمپها به شدت مورد تاکید است
🔷 شهرداری‌ در بحث تامین ماشین آلات سبک و سنگین برای زلزله گام‌های موثری برداشته و در این زلزله نیز با تمام توان بابد ورود پیدا کند 

🔷در بحث پایانه شهید درستی و اجرای خدمات مناسبتر برای شهروندان و مسافرین برنامه‌ ریزی جدی‌تر داشته باشد و آماده سازی فضای پایانه ، رفع نواقصات اقدام جدی داشته و هیچ گونه خللی برای ارایه خدمات در این پایانه به‌عنوان ویترین شهر خوی برای مسافرین وجود نداشته باشد 

🔷 نظارت و بازرسی ناوگان حمل و نقل عمومی افزایش می یابد

🔷 نظارت بر منابع انسانی شهرداری‌ ستاد مرکزی و شهرداری‌های مناطق افزایش پیدا می‌کند

🔷جمع آوری پسماند منازل و معابر با نظارت بیشتری صورت میگیرد و باید از تمام توان مجموعه‌ خدمات شهری استفاده گردد

🔷 افزایش کمپها در حال حاضر مهم‌ترین گام برای کاهش مسایل مربوط به زلزله است

🔷 اطلاع رسانی گسترده برای پیش‌گیری از بروز شایعات و کاهش روانی منفی ناشی از اطلاعات نادرست و بدون اساس علمی بویژه در بحث زلزله ضروریست

🔷توزیع چادر باید با برنامه ریزی بهتری صورت بگیرد و ایجاد کمپها برای این موضوع کمک موثری خواهد کرد


در این جلسه  اقدامات ، بازدید و بررسی خدمات اماکن عمومی و بویژه پارک‌های سطح شهر مورد تشریح قرار گرفت

DNN