Empty
Click + to add content
دیدار و گفتگوی شهردار و مدیران شهرداری ارومیه با رئیس شورای اسلامي شهر

دیدار و گفتگوی شهردار و مدیران شهرداری ارومیه با رئیس شورای اسلامي شهر

در خصوص مسائل همکاریهای مختلف شهرداري ارومیه برای تامین اقلام ، مختلف شهری و اقدامات حوزه زلزله های اخیر خوی

در این گفتگو مباحث مختلفي چون اقدامات حوزه شهرسازی، تعرفه ها و عوارض شهرسازی، صدور پروانه و ‌‌... مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. همچنین مسائل مختلف  حوزه‌ های شهری شهرداریهای ارومیه و خوی و افزایش تعاملات مجموعه مديريت شهری دو شهر مورد تاکید قرار گرفت
 

DNN