Empty
Click + to add content
ربیس  اسلامی شهر خوی در مراسم اختتامیه جشنواره آستانی فیلمهای صد ثانیه و فیلم کوتاه آفتاب

ربیس اسلامی شهر خوی در مراسم اختتامیه جشنواره آستانی فیلمهای صد ثانیه و فیلم کوتاه آفتاب

شورای اسلامی شهر خوی و شهرداری خوی در تمامی فعالیتهای فرهنگی و هنری خوی حضور جدی دارند

 مدیریت شهری از برگزاری جشنواره فیلم‌های کوتاه و ثانیه منطقه ای برای سال آتی حمایت میکند

 

🔷شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی با رایزنی‌های صورت گرفته به طور جدی به دنبال احداث پردیس سینمایی در خوی هستیم

 

🔷بزودی دیدار و گفتگو هنرمندان خوی با مدیریت شهری و شورای شهر برگزار می‌شود 

 

 

گفتنی است جشنواره استانی فیلمهای کوتاه و صدثانیه آفتاب با حضور هنرمندان جوان و باتجربه استان در عرصه فیلمسازی با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی ، شورای سهر و شهرداری‌ خوی برگزار شده و هم اکنون مراسم اختتامیه این جشنواره در حال برگزاری است

DNN