Empty
Click + to add content
🔷️اهدا نهال رایگان بمناسبت روز درختکاری

🔷️اهدا نهال رایگان بمناسبت روز درختکاری

مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی بمناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری نهال رایگان به شهروندان خویی اهدا شد 
براساس این گزارش تعداد ۱۰۰۰۰اصله نهال با مشارکت شهرداری خوی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوی به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز درختکاری به صورت رایگان در اختیار شهروندان خویی قرار گرفت 
 

DNN