Empty
Click + to add content
🔹️برگزاری کارگاه توانمند سازی مراقبین و رابطین سلامت مدارس شهرستان خوی

🔹️برگزاری کارگاه توانمند سازی مراقبین و رابطین سلامت مدارس شهرستان خوی

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی کارگاه توانمندسازی مراقبین و رابطین سلامت مدارس شهرستان خوی توسط واحد آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خوی برگزار شد

براساس این گزارش در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ کارگاه آموزشی برای رابطین سلامت مدارس و در کنار این کارگاه ، وبینار آموزشی پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال با شعار "هر دانش آموز ، یک سفیر سلامت " در بستر نرم افزار شاد برای کادر اداره آموزش و پرورش شهرستان خوی برگزار شد 
در این کارگاه آموزشی مبانی اولیه ایمنی و رفتار با حریق و همچنین مباحث تخصصی ایمنی در چهارشنبه آخر سال ارائه شد
بیش از ۲۰ نفر از رابطین سلامت به صورت حضوری و از بستر نرم افزار شاد نیز ۶۰۰ نفر از مدیران آموزش و پرورش در این کارگاه حضور داشتند
 

DNN