Empty
Click + to add content
🔷️#زندگی_جاریست

🔷️#زندگی_جاریست

🔹️اجرای برنامه های فرهنگی در کمپ های اسکان اضطراری

🔷️#زندگی_جاریست 

🔹️اجرای برنامه های فرهنگی در کمپ های اسکان اضطراری

به گزارش مدیریت ارتباطات شورای اسلامی شهر و شهرداری خوی،  برنامه های متعدد فرهنگی در کمپ های اسکان اضطراری در حال برگزاریست

براساس این گزارش گروه های هنری با حضور در کمپ های اسکان اضطراری و اجرای برنامه های مفرح برای همشهریان زلزله زده خویی تلاش در ایجاد فضای مناسب روحی برای همشهریان هستند

DNN