Empty
Click + to add content

معاون امور زیربنایی و ترافیکی شهرداری خبر داد:

اعزام ۸ دستگاه آواربرداری به خوی/تشکیل اکیپ‌های مختلف جهت کنترل شرایط اعزام ۸ دستگاه آواربرداری به خوی/تشکیل اکیپ‌های مختلف جهت کنترل شرایط معاون امور زیربنایی و ترافیکی شهرداری خوی گفت: شهرداری به منظور آواربرداری واحدهای تخریب شده در زلزله پنج دستگاه کامیون، دو دستگاه گریدر و یک دستگاه لودر اعزام کرده است.

RSS
135678910انتها
DNN