X

 به سامانه پرداخت قبوض و عوارض نوسازی شهرداری خوی خوش آمدید

شهرداری خوی در راستای توسعه خدمات غیرحضوری و کاهش سفرهای شهری و نیز به منظور تسهیل در امر پرداخت عوارض نوسازی، امکان پرداخت عوارض را برای کلیه شهروندان از طریق این درگاه فراهم نموده است. با پرداخت به موقع عوارض از جایزه خوش حسابی در نظر گرفته شده بهره مند شده و نیز از 9 درصد زیان دیرکرد عدم پرداخت به موقع عوارض معاف خواهید شد.

لطفا پیش از آغاز فرآیند پرداخت عوارض به نکات ذیل توجه فرمایید:

   »  توصیه می شود قبل از پرداخت، فایل راهنمای پرداخت اینترنتی عوارض نوسازی را مطالعه نمایید.
   »  برای بهره برداری از سامانـه پرداخت اینترنتـی عوارض نوسـازی، از شماره سریـال قبض و کد پرونده و یا شناسـه قبض و شناسـه پرداخت (مندرج در قبض نوسازی) استفاده نمایید.
   »  در صورت عدم دسترسی به اطلاعات ملک و پرونده با در دست داشتن مدارک شناسایی ملک و مالک به واحد نوسازی منطقه مربوطه مراجعه نمایید.
   »  در این سامانه، پرداخت قبوض در حال حاضر از طریق درگاه اینترنتی بانک ملی انجام می پذیرد. خواهشمند است در هنگام انتقال به سایت بانک به آدرس آن توجه فرمایید.
   »  لطفا در طی فرآیند پرداخت عوارض و بمنظور احراز هویت و اطـلاع رسانی های بعدی، کد ملـی و شمـاره تلفـن همراه مالک را وارد نمایید.

دی ان ان