احداث بوستان بعثت

احداث بوستان بعثت

توضیحات

این بوستان با در نظر گرفتن منطقه و سیاست گذاری اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار خوی، در منطقه جمشیدآباد (کوی مالاباغی) احداث گردیده است.

توضیحات تکمیلی

آدرس

پیمانکار

تاریخ اتمام پروژه

تاریخ شروع پروژه

برآورد

میزان پیشرفت کار

ناظر پروژه

میزان هزینه

2 میلیارد تومان