X

انتشار بخشی از آثار تاریخی و سرمایه گذاری شهرخوی در نشریه صنعت و توریسم کشور

محرم اکبرزاده شهردار خوی: حضور شهرداری خوی در نمایشگاه بین المللی گردشگری کشور

12345678910انتها
 

اعضای شورای اسلامی شهر خوی

 
محرم اکبرزاده شهردار خوی: ایجاد فضاهای باز و جاذب شهری از اولویت ها و سیاست های کلان شهرداری محرم اکبرزاده شهردار خوی: ایجاد فضاهای باز و جاذب شهری از اولویت ها و سیاست های کلان شهرداری

محرم اکبرزاده شهردار خوی: ایجاد فضاهای باز و جاذب شهری از اولویت ها و سیاست های کلان شهرداری

 محرم اکبرزاده شهردار خوی در جلسه  شورای اسلامی شهر خوی اظهار داشت:  ایجاد فضاهای باز و جاذب شهری در اولویت های اصلی و سیاست های کلان شهرداری قرار دارد .

0 38
RSS
12345678910انتها
دی ان ان