X

شهردار خوی: اجرای بتن ریزی بخش دیگری از پایه های تقاطع غیر همسطح آیت الله خویی(ره) در روزهای اول هفته جاری

اولین125126127128129130131132133134انتها
 

اعضای شورای اسلامی شهر خوی

 
تولید و انتشار فیلم های آموزشی مقدمات موسیقی با مشارکت آموزشگاه ماهور برای خانواده ها تولید و انتشار فیلم های آموزشی مقدمات موسیقی با مشارکت آموزشگاه ماهور برای خانواده ها

تولید و انتشار فیلم های آموزشی مقدمات موسیقی با مشارکت آموزشگاه ماهور برای خانواده ها

0 32

برای انتشار از طریق صفحات مجازی خانه محله و مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی 

به همت مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی 

RSS
12345678910انتها
دی ان ان