X

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر،شهردار خوی،مدیرعامل سازمان آرامستان و کارشناسان فنی شهرداری از محل پیشنهادی برای آرامستان جدید خوی

جلسه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر خوی در راستای بررسی طرح اصلاح میدان شیخ نوایی، پروژه های عمرانی اجرا شده در نیمه نخست سال جاری

دعوت رییس شورای شهر خوی از فعالین فرهنگی و نخبگان و متخصصین حوزه های مختلف برای همراهی با شورای شهر و شهرداری خوی

اهدای تابلو فرش نفیس منقش به طرح آرامگاه شمس تبریزی به معاون رییس جمهور از سوی شهردار خوی

اولین140141142143144145146147148149انتها
 

اعضای شورای اسلامی شهر خوی

 
تولید و انتشار فیلم های آموزشی مقدمات موسیقی با مشارکت آموزشگاه ماهور برای خانواده ها تولید و انتشار فیلم های آموزشی مقدمات موسیقی با مشارکت آموزشگاه ماهور برای خانواده ها

تولید و انتشار فیلم های آموزشی مقدمات موسیقی با مشارکت آموزشگاه ماهور برای خانواده ها

0 15

برای انتشار از طریق صفحات مجازی خانه محله و مجموعه فرهنگی ورزشی بانوان شهرداری خوی 

به همت مدیریت فرهنگی اجتماعی شهرداری خوی 

RSS
12345678910انتها
دی ان ان